Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2001 : Aνάπλαση πεζοδρόμου και πλατείας Ειρήνης. Eίσοδος Πόλης από Κοζάνη- Παρυφές Ελλασονίτη ποταμού, περιοχή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Σιταροπάζαρο)
Εργοδότης: Δήμος Ελασσόνας














 

 

 




Made in Vertigo Studios