Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2007 : Μελέτη αποκατάστασης τοπίου για την προσφορά του έργου: Design, Construction, Operation and Maintenance of Pafos - Polis Motorway στην Κύπρο
Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.


 

 

 
Made in Vertigo Studios