Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2004 : Φυτοτεχνική Προμελέτη του Έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΒΔ. Ν. Θεσσαλονίκης
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.


 

 

 
Made in Vertigo Studios