Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


1983 : Ξενοδοχείο ‘ΙΟΛΗ’ στη Φούρκα Χαλκιδικής.
Εργοδότης: Α. ΔΑΝΕΖΗΣ


 

 

 
Made in Vertigo Studios