Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω 
2008 : Αρχιτεκτονική μελέτη τοπίου ανάπλασης υπαίθριου χώρου έμπροσθεν των γραφείων δίοικησης του ΑΗΣ Κομοτηνής
Εργοδότης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
 
1999 : Aνάθεση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οινοποιείου Γεροβασιλείου στη Επανομή
Εργοδότης: ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕΒΕ
 
1993 : Aνάθεση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRAN A.E. στις Σέρρες
Εργοδότης: FIBRAN A.E.
 
1989 : Aνάθεση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου νηματουργίας BAPBAPEΣΣOΣ TEXTIL A.E. στη NAOYΣΣA
Εργοδότης: BAPBAPEΣΣOΣ TEXTIL A.E.
 
1987 : Aνάθεση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της βιοτεχνίας υποδημάτων ΞANΘOY στην ANΩ TOYMΠA ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Εργοδότης: N. ΞANΘOΣ
 
1984 : Aνάθεση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου καλωδίων ΔHMHTPIAΔH στη ΘEΣΣAΛONIKH
Εργοδότης: ΔHMHTPIAΔHΣ A.E.
 

Made in Vertigo Studios