Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


 

 
2005 : Μελέτη ΧΥΤΑ Έδεσσας. ΧΥΤΑΣ Β΄ Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» (Υφιστάμενος ΧΔΑ Έδεσσας) και αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΔΑ
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.
 
2004 : Μελέτη ανάπλασης χώρου ΧΥΤΑ Ταγαράδων (190 στρεμμάτων)- Ανατολικός τομέας Β΄ Φάση
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.
 
2004 : Προμελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου Έργου
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.
 
2004 : Προμελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου Του Έργου:
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.
 
2004 : Φυτοτεχνική Προμελέτη του Έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΒΔ. Ν. Θεσσαλονίκης
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.
 
1998 : Προμελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Έργου:
Εργοδότης: Σύστημα προστασίας περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.
 

Made in Vertigo Studios